E 11995 soyabonen getoast 2024 01 31 095128 yueq 2024 02 14 092215 xhjy 2024 02 22 153043 fkgo 2024 03 07 125918 ffqe - CirQlar UK

Soyabonen getoast

Article number: 11995

Product content

De hele soyaboon wordt onbewerkt, dus inclusief de soyaolie verhit om de nutritionele waarde en toepasbaarheid te vergroten. Deze soya is afkomstig van GMO geteelde soyabonen.

General content

Getoaste soyabonen bevatten veel eiwit met een goede aminozuursamenstelling en door de aanwezigheid van soyaolie tevens veel energie. In de varkensvoeding is het noodzakelijk dat de soyabonen goed verhit zijn voor een goede trypsine benutting.

Storage and expiration

  • Opslaan in een schone droge silo, waarbij condensvorming vermeden moet worden.
  • Bij los storten zorgen voor een harde, schone en droge en overdekte ondergrond.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 3 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).

Product specifications (g/kg ds)

Soyabonen getoast
1 april 2023 CVB-tabel 2022

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden.
Dit product is GMP+ - FSA geborgd.