E 13891 soyahullen NGMO 2024 01 31 095530 iepg 2024 02 14 092244 mntu 2024 02 22 153109 ryxl 2024 03 07 130322 bgra - CirQlar UK

Soyahullen NGMO *

Article number: 13891

Product content

Soyahullen of Soyaschillen komen vrij bij de winning van de olie uit soyabonen, die afkomstig is van NON GMO geteelde soyabonen. Voordat de soyaolie en/of het eiwit uit de boon gewonnen wordt, worden de bonen ontdaan van hun zaadhuid. Dit zijn de soyahullen. Soyahullen NGMO * is geteeld zonder gebruikmaking van GMO.

*) Deze soyahullen voldoen niet aan de duurzaamheidscriteria.

General content

Soyahullen NGMO * is een vet-, eiwit- en fosforarm voedermiddel. Ze hebben dezelfde lichte kleur als Soyaschroot en zijn zeer smakelijk. Soyahullen kunnen veel vocht opnemen en daardoor ook zeer geschikt om als onderlaag in te natte kuilen het perssap op te vangen. Voor herkauwers bevatten ze veel goed en geleidelijk fermenteerbare ruwe celstof en daardoor kunnen soyahullen een deel van het ruwvoer vervangen; de kans op pensverzuring is gering.

Storage and expiration

  • Losgestort op een schone harde ondergrond of in een silo.
  • Droog bewaren en condensvorming vermijden.
  • Voor een vracht soyahullen is meer ruimte (m3) nodig dan van veel andere droge enkelvoudige grondstoffen.
  • Bij voorkeur te gebruiken gebruiken tot 3 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).

Product specifications (g/kg ds)

Soyahullen NGMO *
1 april 2023 CVB-tabel 2022

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr. 767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.