E 13866 soyaschr Arg Holl 48 5 2024 01 31 095510 krzm 2024 02 14 092306 jevq 2024 02 22 153130 rqbu 2024 03 07 130251 csfm - CirQlar UK

Soyaschr Arg/Holl 48.5 ProFat *

Article number: 13866

Product content

Soyaschroot Arg/Holl 48,5 * ProFat komt vrij bij de winning van de olie uit soyabonen. Nadat de hullen en olie door middel van extraheren verwijderd zijn blijft het eiwitrijke schroot over. Het getal 48,5 geeft de minimumwaarde aan ruw eiwit en ruw vet aan. Soyaschroot Arg/Holl is afkomstig van GMO geteelde soyabonen.

*) Deze Soyaschroot Arg/Holl voldoet niet aan de duurzaamheidscriteria.

General content

Soyaschroot Arg/Holl 48,5 ProFat is een zeer eiwitrijk voedermiddel. Het is door de hoge aminozuurgehaltes vooral geschikt voor varkens en pluimvee. Het is erg smakelijk.

Storage and expiration

  • Het product kan warm uit de fabriek komen.
  • Opslaan in een schone droge silo, waarbij condensvorming vermeden moet worden.
  • Bij los storten zorgen voor een harde, schone en droge en overdekte ondergrond.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 3 maanden na leverdatum zie datum leverbon).

Product specifications (g/kg ds)

Soyaschr Arg/Holl 48.5 ProFat *
1 april 2023 CVB-tabel 2022

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr. 767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden.
Dit product is GMP+ - FSA geborgd.