E 13830 soyaschroot 44 7 2024 01 31 095354 dxld 2024 02 14 092325 jbvx 2024 02 22 153145 tbfi 2024 03 07 130135 cecg - CirQlar UK

Soyaschroot 44/7

Article number: 13830

Product content

Soyaschroot 44/7 komt vrij bij de winning van de olie uit soyabonen. Nadat de hullen en olie door middel van extraheren verwijderd zijn blijft het eiwitrijke schroot over. Het getal 44 geeft de minimumwaarde aan ruw eiwit en ruw vet aan. De 7 staat voor het maximum gehalte aan ruwe celstof. Soyaschroot 44/7 kan een deel van de soyahullen bevatten. Soyaschroot 44/7 is afkomstig van GMO geteelde soyabonen.

General content

Soyaschroot 44/7 is een zeer eiwitrijk voedermiddel, met name geschikt voor herkauwers. Het is erg smakelijk en bevat in een optimale verhouding zowel pensbestendig eiwit als in de pensfermenteerbaar eiwit.

Storage and expiration

  • Het product kan warm uit de fabriek komen.
  • Opslaan in een schone droge silo, waarbij condensvorming vermeden moet worden.
  • Bij los storten zorgen voor een harde, schone en droge en overdekte ondergrond.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 3 maanden na leverdatum zie datum leverbon).

Product specifications (g/kg ds)

Soyaschroot 44/7
1 april 2023 CVB-tabel 2022

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden.
Dit product is GMP+ - FSA geborgd.