E 13859 soyaschr bestendig NGMO 2024 01 31 095505 rlee 2024 02 14 092339 mkzc 2024 02 22 153158 ngmg 2024 03 07 130247 gtrd - CirQlar UK

Soyaschroot bestendig BOR NGMO

Article number: 13859

Product content

Soyaschroot Bestendig BOR NGMO is meestal Soyaschroot NGMO RE46 die door een speciale behandeling beschermd wordt tegen afbraak door pensbacteriën. De chemische analyse blijft dezelfde als van de Soya die als grondstof voor dit proces gebruikt wordt. Soyaschroot Bestendig NGMO is geteeld zonder gebruikmaking van GMO.

General content

Soyaschroot Bestendig is een zeer eiwitrijk voedermiddel waarvan de aminozuren in het aanwezige eiwit ook voor een heel groot gedeelte beschikbaar komen in de darm en van daaruit opgenomen worden in het bloed. Door de grote hoeveelheid darmverteerbaar eiwit in het product is de relatieve voederwaardeprijs vaak erg gunstig.

Storage and expiration

  • Opslaan in een schone droge silo, waarbij condensvorming vermeden moet worden.
  • Bij los storten zorgen voor een harde, schone en droge en overdekte ondergrond.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 3 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).

Product specifications (g/kg ds)

Soyaschroot bestendig BOR NGMO
1 oktober 2023 CVB-tabel 2022

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr. 767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.