E 13854 Soyaschr bestendig NGMO EU - CirQlar UK

Soyaschroot Bestendig NGMO EU

Article number: 13854

Product content

Soyaschroot Bestendig NGMO EU is Soya die in de EU geteeld of verwerkt is, een speciale behandeling beschermt het eiwit tegen afbraak door pensbacteriën. De chemische analyse blijft dezelfde als van de Soya die als grondstof voor dit proces gebruikt wordt. Soyaschroot Bestendig NGMO EU is afkomstig uit de EU en geteeld zonder gebruikmaking van GMO.

General content

Soyaschroot Bestendig NGMO EU is een zeer eiwitrijk voedermiddel waarvan de aminozuren in het aanwezige eiwit ook voor een heel groot gedeelte beschikbaar komen in de darm en van daaruit opgenomen worden in het bloed. Door de grote hoeveelheid darmverteerbaar eiwit in het product is de relatieve voederwaardeprijs vaak erg gunstig.

Storage and expiration

  • Opslaan in een schone droge silo, waarbij condensvorming vermeden moet worden.
  • Bij los storten zorgen voor een harde, schone en droge en overdekte ondergrond.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 3 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).

Product specifications (g/kg ds)

Soyaschroot Bestendig NGMO EU
1 april 2023 CVB-tabel 2022

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr. 767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.