Soyaschroot Hipro NGMO

Article number: 13871

Product content

Soyaschroot komt vrij bij de winning van de olie uit Soyabonen. Nadat de hullen en olie door middel van extraheren verwijderd zijn blijft het eiwitrijke schroot over. Soyaschroot Hipro NGMO is geteeld zonder gebruikmaking van GMO.

General content

Soyaschroot is een zeer eiwitrijk voedermiddel. Het is door het hogere eiwit en lagere ruwe celstofgehalte vooral geschikt voor varkens en pluimvee. Het is erg smakelijk en bevat veel goed darmverteerbare aminozuren.

Storage and expiration

  • Opslaan in een schone droge silo, waarbij condensvorming vermeden moet worden.
  • Bij los storten zorgen voor een harde, schone en droge en overdekte ondergrond.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 3 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).

Product specifications (g/kg ds)

Soyaschroot Hipro NGMO
1 april 2023 CVB-tabel 2022

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr. 767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden.
Dit product is GMP+ - FSA geborgd.