E 13841 soyaschrootmeel braz 46 2024 01 31 095415 hnql 2024 02 14 092412 vcgn 2024 02 22 153232 ahmh 2024 03 07 130152 tjgm - CirQlar UK

Soyaschrootmeel Braz RE 46

Article number: 13841

Product content

Soyaschrootmeel Braz RE 46 komt vrij bij de winning van de olie uit soyabonen. Nadat de hullen en olie door middel van extraheren verwijderd zijn blijft het eiwitrijke schroot over. Het getal 46 geeft de minimumwaarde aan ruw eiwit aan. Deze soya is geteeld in Brazilië en afkomstig van GMO geteelde soyabonen.

General content

Soyaschrootmeel Braz RE 46 is een zeer eiwitrijk voedermiddel. Het is door de hoge aminozuurgehaltes vooral geschikt voor varkens en pluimvee. Het is erg smakelijk.

Storage and expiration

  • Opslaan in een schone droge silo, waarbij condensvorming vermeden moet worden.
  • Bij los storten zorgen voor een harde, schone en droge en overdekte ondergrond.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 3 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).

Product specifications (g/kg ds)

Soyaschrootmeel Braz RE 46
1 april 2023 CVB-tabel 2022

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden.
Dit product is GMP+ - FSA geborgd.