E 13844 soyaschrootmeel braz 46 2024 01 31 095431 ckxd 2024 02 14 092416 meqd 2024 02 22 153236 csoc 2024 03 07 130206 lffh - CirQlar UK

Soyaschrootmeel Braz RE 46 *

Article number: 13844

Product content

Soyaschrootmeel Braz RE 46 * komt vrij bij de winning van de olie uit soyabonen. Nadat de hullen en olie door middel van extraheren verwijderd zijn blijft het eiwitrijke schroot over. Deze soya is geteeld in Brazilië en is afkomstig van GMO geteelde soyabonen.

*) Deze Soyaschrootmeel Braz. 48 ProFat voldoet niet aan de duurzaamheidscriteria.

General content

Soyaschrootmeel Braz RE 46 * is een zeer eiwitrijk voedermiddel. Het is door de hoge aminozuurgehaltes vooral geschikt voor varkens en pluimvee. Het is erg smakelijk.

Storage and expiration

  • Opslaan in een schone droge silo, waarbij condensvorming vermeden moet worden.
  • Bij los storten zorgen voor een harde, schone en droge en overdekte ondergrond.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 3 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).

Product specifications (g/kg ds)

Soyaschrootmeel Braz RE 46 *
1 april 2023 CVB-tabel 2022

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden.
Dit product is GMP+ - FSA geborgd.