V 72710 soyfeed 2024 01 31 100315 ffdp 2024 02 14 092421 bkzu 2024 02 22 153241 hkcf 2024 03 07 131246 jydj - CirQlar UK

Soyfeed

Article number: 72710

Product content

Soyfeed ontstaat bij de verwerking van sojabonen tot verschillende voedingsdranken voor menselijke consumptie. De speciaal geselecteerde Non-GMO geteelde sojabonen worden ontdaan van hun hullen en geweekt en verhit. Hierdoor ontstaat de ruwe sojamelk. De overblijvende pasta aangevuld met een deel van het vocht is de Soyfeed.

General content

Soyfeed is net als soja een eiwitrijk voedermiddel. Het is een vloeibaar, viskeus product en goed verpompbaar met een verdringerpomp.

Storage and expiration

  • Opslag in een gladde silo of bunker.
  • De opslag 1 a 2 maal per jaar reinigen.
  • Regelmatig roeren of rondpompen om uitzakken te voorkomen, in ieder geval de eerste uren na ontvangst en vlak voor indoseren.
  • Om de viscositeit wat te verlagen en de verwerkbaarheid te verbeteren kunnen enzymen toegevoegd worden.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 6 weken na de leverdatum (zie datum afleverbon).

Product specifications (g/kg ds)

Soyfeed
1 oktober 2023 Gemiddelde waarden obv analyses.

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.