Speltdoppen Bio

Article number: 10568

Product content

Speltdoppen Bio wordt verhandeld via Reudink.

Speltdoppen komen vrij bij de winning van de zetmeel uit speltzaden. De spelt wordt ontdaan van hun zaadhuid. Dit zijn de speltdoppen die kunnen daarna nog worden gepelleteerd.

General content

Speltdoppen zijn eiwit- en energiearm; ze bevatten veel vezels en daardoor structuur. Zijn lichtbruin van kleur en vrij hard gepelleteerd. Ze nemen veel vocht op en zijn daardoor ook zeer geschikt om als onderlaag in te natte kuilen het perssap op te vangen. Voor herkauwers kunnen spelthullen een deel van het ruwvoer vervangen; de kans op pensverzuring is gering. Daarnaast kunnen speltdoppen ingezet worden als strooisel in diepstrooiselboxen.

Storage and expiration

  • Losgestort op een schone harde ondergrond of in een silo.
  • Droog bewaren en condensvorming vermijden.
  • Bij voorkeur te gebruiken gebruiken tot 3 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).

Product specifications (g/kg ds)

Speltdoppen Bio
Verschijningsvorm
Droog Gepelleteerd
Nutritionele toepassing
Structuurbron
1 april 2023 CVB-tabel 2022

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.