R 71475 Tarwe ontsloten vochtig 2024 01 31 100114 euqt 2024 02 14 092455 zotf 2024 02 22 153311 ajyq 2024 03 07 130936 etwg - CirQlar UK

Tarwe Ontsloten Vochtig

Article number: 71475

Product content

De tarwekorrels worden gemengd met natronloog en daarna vochtig gemaakt. Het natronloog verwijdert de zaadhuid en de korrels zwellen op. Bij dit proces (sodagrain) komt warmte vrij waardoor het zetmeel begint te ontsluiten. Hierdoor kan de korrelinhoud gefermenteerd worden, deze pensfermentatie verloopt trager dan bij geplette tarwe. Daardoor is de hoeveelheid SPK kleiner en het aandeel bestendig zetmeel hoger dan bij geplette tarwe.

General content

Tarwe ontsloten vochtig is een stapelbaar voedermiddel. Het is zeer geschikt als zetmeelbron in relatief snelle rantsoenen. Het geeft veiligheid in het rantsoen zonder overmatige kans op pens verstoring. Uit onderzoeksliteratuur is bekend dat vochtige ontsloten tarwe ten opzichte van geplette tarwe en positief effect op melkproductie heeft terwijl de rantsoenefficiëntie hoger wordt.

Storage and expiration

  • Tarwe ontsloten vochtig moet droog opgeslagen worden, bij voorkeur binnen in een loods op een droge, verharde ondergrond.
  • Opslag in een silo is niet mogelijk.
  • Zorg dat er geen neerslag op het product kan vallen dus bij opslag buiten moet het zodanig afgedekt worden met plastic dat het droog blijft maar wel enigszins kan “ademen”.
  • De partij niet hoger maken dan 30 cm.
  • Mits bovenstaande advies opgevolgd wordt kan de vochtige ontsloten tarwe gebruikt worden tot 4 weken na de leverdatum (zie datum op de leverbon).

Product specifications (g/kg ds)

Tarwe Ontsloten Vochtig
1 augustus 2023 Gemiddelde waarden obv analyses.

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.