E 11390 tarwe oud 2024 01 31 094914 ichm 2024 02 14 092500 qqad 2024 02 22 153315 dpqe 2024 03 07 125640 rnus - CirQlar UK

Tarwe Oud

Article number: 11390

Product content

Tarwe Oud is tarwe van vorige oogstseizoen die in de zomer uit de opslag komt. Tarwe oud bevat max. 2% bijmenging, 72/73 kg/hl.

General content

Tarwe is een energierijk product dat veel zetmeel bevat. Het verteerd ten opzichte van de andere graansoorten relatief snel. Naarmate het bewerkte product fijner is wordt de verteringssnelheid groter. Voertarwe Oud is in de zomer beschikbaar als schuurvoorraad terwijl er ook al tarwe nieuwe oogst in de handel beschikbaar is.

Storage and expiration

  • Tarwe kan in een silo of los gestort geleverd worden.
  • Zorg bij los storten voor een verharde en schone ondergrond.
  • Droog en niet in direct zonlicht opslaan.
  • Condensvorming moet worden voorkomen.
  • Het vochtgehalte mag max. 16% zijn om tarwe zonder kwaliteitsverlies langdurig te kunnen bewaren.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 3 maanden na leverdatum ( zie datum leverbon).

Product specifications (g/kg ds)

Tarwe Oud
1 april 2023 CVB-tabel 2022

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.