Tarwegriesmeel

Article number: 12438

Product content

Bij het malen van de tarwe wordt de celwandrijke zaadhuid, de buitenkant van de tarwekorrel afgezeefd. Samen met een deel van het zetmeel is dit tarwegries.

General content

Tarwegries is de vermalen buitenkant van de tarwekorrel, het bevat veel celwanden en daarnaast een restant zetmeel.

Storage and expiration

  • Tarwegries kan in silo of gestort geleverd worden.
  • Tarwegries moet droog opgeslagen worden.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 3 maanden na leverdatum (zie datum leverbon)
  • Bij zomerse temperaturen is de houdbaarheid beduidend korter

Product specifications (g/kg ds)

Tarwegriesmeel
1 april 2023 CVB-tabel 2022

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.