V 72920 TGC corami BE 2024 01 31 100345 ivqv 2024 02 14 092615 qrcr 2024 02 22 153421 laop 2024 03 07 131322 cdht - CirQlar UK

TGC Corami BE

Article number: 72920

Product content

TGC Corami BE is afkomstig van Roquette in Beinheim (F) en komt vrij bij de winning van bio-ethanol uit de bijproducten van de graanverwerking. TGC Corami BE is het niet vergistbare bestanddeel uit dit proces en bevat vooral microbieel eiwit en restant zetmeel en suikers.

General content

TGC Corami BE is een lichtbruin voedermiddel dat goed verpompbaar is.

Storage and expiration

  • Opslaan in zuurbestendige silo of bunker.
  • Regelmatig roeren voorkomt uitzakken.
  • Reinig de tank minimaal 2 maal per jaar.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 3 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).

Product specifications (g/kg ds)

TGC Corami BE
1 oktober 2023 Gemiddelde waarden obv analyses.

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.