V 72900 Protiwanze 2024 01 31 100339 rbvn 2024 02 14 092620 btfy 2024 02 22 153425 ldgp 2024 03 07 131318 ywal - CirQlar UK

TGC ProtiWanze®

Article number: 72900

Product content

Tarwegistconcentraat ProtiWanze® is een vloeibaar voedermiddel en komt vrij bij de winning van bio-ethanol uit tarwe. Na het malen wordt de gries en de gluten afgescheiden en het zetmeel wordt enzymatisch afgebroken en daarna vergist tot alcohol. Het product dat na destillatie overblijft bevat veel microbieël eiwit van hoge kwaliteit, restanten zetmeel en ook glycerol.

General content

TGC ProtiWanze® is een voedermiddel, lichtbruin van kleur, smakelijk en zeer constant van samenstelling en kwaliteit. Hierdoor en door de relatief lage gehaltes aan mineralen kan het in aanzienlijke hoeveelheden ingezet worden in alle rantsoenen. TGC ProtiWanze® wordt aangezuurd waardoor de pH ca. 4,0 is. TGC ProtiWanze® is goed verpompbaar en geschikt voor nippelvoedering.

Storage and expiration

  • Opslaan in zuurbestendige silo of bunker.
  • Regelmatig roeren voorkomt uitzakken.
  • Reinig de tank minimaal 2 maal per jaar.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 3 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).

Product specifications (g/kg ds)

TGC ProtiWanze®
14 augustus 2023 Gemiddelde waarden obv analyses.

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.