E 11730 triticale 2024 01 31 095055 morm 2024 02 14 092624 lsjw 2024 02 22 153429 hydf 2024 03 07 125846 duzg 2024 03 19 135813 twdu - CirQlar UK

Triticale Bio

Article number: 10512

Product content

Triticale Bio wordt verhandeld via Reudink.

Triticale is een relatief nieuwe graansoort, het is een kruising tussen rogge en tarwe. Triticale Bio bevat max. 2% bijmenging en heeft min. 85 % ds.

General content

Triticale is een energierijke graansoort met veel zetmeel. Naarmate het bewerkte product fijner is wordt de verteringssnelheid groter. Triticale is een prima vervanger van tarwe.

Storage and expiration

  • Triticale Bio kan in een silo of los gestort geleverd worden.
  • Zorg bij los storten voor een verharde en schone ondergrond.
  • Droog en niet in direct zonlicht opslaan.
  • Condensvorming moet worden voorkomen.
  • Het vochtgehalte mag max. 16% zijn om tritical zonder kwaliteitsverlies langdurig te kunnen bewaren.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 3 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).

Product specifications (g/kg ds)

Triticale Bio
Verschijningsvorm
Ongemalen Droog
Nutritionele toepassing
Zetmeelrijk
1 april 2023 CVB-tabel 2022

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.