Veldbonen Omschakel

Article number: 10593

Product content

Veldbonen Omschakel wordt verhandeld via Reudink.

Veldbonen bevatten zowel eiwit als energie; vooral het lysinegehalte in het eiwit is hoog. De smakelijkheid is goed.

General content

Veldbonen bevatten net als soya ook veel eiwit en olie; het is een alternatief voor soya in rantsoenen.

Storage and expiration

  • Droog opslaan en condensvorming voorkomen.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 3 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).

Product specifications (g/kg ds)

Veldbonen Omschakel
Verschijningsvorm
Ongemalen Droog
Nutritionele toepassing
Eiwitrijk Zetmeelrijk
1 april 2023 CVB-tabel 2022

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr. 767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.