E 13935 zonnebloemzaadschroot HP 2024 01 31 095554 mszk 2024 02 14 092704 osrq 2024 02 22 153504 twoi 2024 03 07 130347 ohze - CirQlar UK

Zonnebloemzaadschroot HP35

Article number: 13935

Product content

Zonnebloempitschroot HP35 (HiPro met 35% ruw eiwit in het product) ontstaat als de zonnebloemolie door extractie uit het zaad gewonnen wordt. Voor deze oliewinning worden de pitten eerst geheel of gedeeltelijk ontdopt. De mate van ontdoppen beinvloedt de hoeveelheid ruwe celstof en in belangrijke mate de voederwaarde. Zonnebloempitschroot HP35 bevat meer eiwit en minder ruwe celstof dan de MidPro en LowPro EU varianten. Het product wordt zowel in pellet- als schrootvorm aangeboden.

General content

Zonnebloempitschroot HP35 is een eiwitrijkproduct met een voor varkens gunstige aminozuursamenstelling. Bij herkauwers zal het ruwe celstofgehalte bijdragen aan een rustige pensfermentatie.

Storage and expiration

  • Opslaan in een schone droge silo, waarbij condensvorming vermeden moet worden.
  • Bij los storten zorgen voor een harde, schone ondergrond. Droog en overdekt opslaan.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 3 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).

Product specifications (g/kg ds)

Zonnebloemzaadschroot HP35
1 april 2023 CVB-tabel 2022

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.