E 13953 zonneschilpellets 2024 03 11 101742 rjdr - CirQlar UK

Zonneschilpellets

Article number: 13953

Product content

Zonneschilpellets ontstaan bij oliewinning uit zonnebloempitten. Voor de oliewinning uit deze zaden worden deze pitten eerst geheel of gedeeltelijk ontdopt. De schillen bevatten een zeer hoog Ruwe Celstof gehalte en hebben een groot waterabsorberend vermogen. Zonneschilpellets wordt gepelleteerd.

General content

Zonneschilpellets is een ruwe celstofproduct . Bij herkauwers zal het ruwe celstofgehalte bijdragen aan een rustige pensfermentatie.

Storage and expiration

  • Opslaan in een schone droge silo, waarbij condensvorming vermeden moet worden.
  • Bij los storten zorgen voor een harde, schone ondergrond. Droog en overdekt opslaan.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 3 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).

Product specifications (g/kg ds)

Zonneschilpellets
26 januari 2024 Gemiddelde waarden obv analyses.

De informatie op deze productmatrix valt binnen de in de EU verordening EG nr. 767/2009 gestelde eisen.

Deze productfolder bevat wettelijk verplichte vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit product is GMP+ - FSA geborgd.